Van Triple-A naar VOC

Het land is in rep en roer, de triple-A status ligt onder vuur. Nadat de Rabobank een herwaardering heeft gekregen door Standard & Poor, geheel op basis van externe factoren die nu wel meespelen, is de Nederlandse staat nu aan de beurt. En zeg nu zelf, over 30 jaar, hebben we het dan zo goed als dat we het nu hebben? Ik denk het niet, dat heeft te maken dat we alleen maar meer hebben gekregen in de afgelopen jaren. Waar mijn ouders nog twee maanden voor nodig hadden om een televisie of een wasmachine te kopen is dit nu een deel van een maandsalaris. Natuurlijk kan je uit het topsegment kopen, maar dan is het nog steeds niet je volledige maandsalaris.

Dit is natuurlijk wel vreemd als je klaagt naar je omgeving dat we het zo slecht hebben. In Nederland is het verschil tussen arm en rijk anders dan in andere landen. Sommige mensen leven op de armoede grens, maar hebben meest van de tijd een fatsoenlijk dak boven hun hoofd.

En dan vragen we zelfs aan opkomende landen om de Eurozone te steunen terwijl wij in Europa een gemiddeld BNP hebben van € 30.000 per inwoner, terwijl Brazilië, China resp. India een BNP hebben van € 11.000, €7.500 en € 3.400. Wat een waanzin als dus Het is om je voor te schamen alsdus Wim Boonstra in het FD.

Dus dat wij een beetje minder moeten doen, moet kunnen. Dan starten we als eerste met meer thuiswerken. De belasting van de snelwegen kan daardoor omlaag, de uitstoot van CO2 ook. We besparen daardoor een hoop. Dan lijkt het alsof we weer terug gaan naar de Middeleeuwen. Dat was ook de periode van het thuiswerken. De handel stond in de voorkamer en het kopend publiek kwam gewoon langs. Nu waren het aantal reiskilometers begin vorige eeuw op een mensenleven maar acht kilometer. Dus er werd helemaal niet meer gereisd, dan handel je alleen met de buren.

Weer terug naar de Middeleeuwen of eigenlijk de 17de eeuw. De Gouden eeuw met de VOC. Terug naar die situatie van piraterij, berovingen en overheersingen. Dan stichten we nieuwe kolonies, dan kunnen we al onze grieven maar ook ideeën uiten. Nederland als oppermachtig land. Volgens mij past dat niet meer bij ‘Den Hollander’. Of toch wel, we zijn creatief, innoveren nog steeds, en hebben iets van koopvaardij nog steeds in ons, maar ook de ander een loer te willen draaien. We moeten het wel blijven doen !!