Stop met Beoordelingen

Afgelopen weekend las ik een stuk van Roland de Bruijn (link) waarin hij net zoals ik tegen een berg op zie die Beoordelingsronde heet. Afgelopen dagen ben ik het prachtige Talent2grow vragen aan het beantwoorden waarin ik wel een paar keer zwaar over heb nagedacht. Wat bedoel ik er nou mee en hoe moet ik dit op papier uitleggen. Ik ben net zoals Roland het eens met zijn stelling dat wij onze medewerkers niet motiveren met deze gesprekken:

homoeconomicusDe eerste manager al weer horen zuchten ‘de beoordelingsgesprekken komen er weer aan’. Onder de frustratie ligt een behoefte aan verbinding en resultaat. Als er iets is wat het traditionele top-down beoordelingsgesprek niet oplevert is het verbinding en resultaat. De meeste beoordelingsmethoden die nu nog gebruikt worden zijn gebaseerd op het organiseren van mensen in modellen van de productieorganisatie en niet op bijvoorbeeld de dienstenorganisatie. Deze klassieke manier van denken maakt de mens ondergeschikt aan het systeem (de homo-economicus) vandaar het top-down gesprek, dat vaak als zeer onbevredigend ervaren wordt. Onze reactie op de zucht was: ‘als het je tijd en energie kost en het levert niets positiefs op, stop er dan gewoon mee’. Dit ongevraagde advies riep de nodige weerstand op en was natuurlijk lekker makkelijk praten en geen oplossing. Echter na een paar keer Waarom? of Waarom niet? ontstond er ruimte in het hoofd van deze leidinggevende en concludeerde hij: ‘als het paard dood is, kun je beter afstappen’. Toon lef en stop met al het gedoe rondom functioneren en beoordelen vanuit het top-down model. Je bent in goed gezelschap van bedrijven als Microsoft, Medtronic, Deloitte en Soundcloud. Ga het gesprek aan om de frustratie van jou en je medewerkers bespreekbaar te maken.

Het zit hem in die laatste zin. Maak frustratie bespreekbaar en je hebt een medewerker die beter om kan gaan met de situatie om hem/haar uiteindelijk een goed gevoel aan over te houden. Goed gevoel is dan met plezier je werk doen, wat uiteindelijk leidt naar gemotiveerde werknemers, loyaal aan de baas en resultaat wat alleen maar beter wordt. Een van de aspecten die Roland benoemt is de koppeling met het beloningscomponent. Zolang deze link er ligt tussen beoordelen en betalen zal een medewerker nooit open in gesprek gaan over zijn beperkingen of functioneren. Dus ga Wandelen, Breng de talenten van de medewerkers in kaart en zadel hen niet op met een jaardoel wetende dat hun bereik niet verder ligt dan twee à drie weken.

Nu nog dit voorstellen bij mijn leidinggevende …..